XI Katowicki
Festiwal Szachowy

Mecz przyjaźni na 100 szachownicach

gala
100-lecia

WYDARZENIA
2024

WYDARZENIA 2024